01908 261 280 Ma - Vrij 9.00-17.30 uur
Partyrama Levering Contacteer ons Inloggen
Levering in 2-3 dagen
Geld Terug Garentee
Veilig winkelen
Geen verzendkosten

Website privacybeleid

1. Inleiding 1.1 Wij doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen. In dit beleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen. 1.2 Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. 2. Naamvermelding 2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com). 3. Verzamelen van persoonlijke informatie 3.1 We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken: (a) informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en navigatiepaden van de website); (b) informatie die u ons verstrekt bij registratie op onze website (inclusief [ons e-mailadres); (c) informatie die u verstrekt bij het invullen van uw profiel op onze website (d) informatie die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (inclusief [uw naam en e-mailadres); (e) informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de services op onze website of die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van die services (inclusief de timing, frequentie en het patroon van servicegebruik); (f) informatie met betrekking tot aankopen die u doet van onze diensten of andere transacties die u via onze website invoert (inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres); (g) informatie vervat in of in verband met enige communicatie die u naar ons verzendt of verzendt via onze website (inclusief de communicatie-inhoud en metagegevens in verband met de communicatie); en (h) andere persoonlijke gegevens die u ons wilt toesturen. 3.2 Voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon openbaar maakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid. 4. Gebruik van persoonlijke informatie 4.1 Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website. 4.2 We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om: (a) onze website en ons bedrijf te beheren; (b) onze website voor u te personaliseren; (c) uw gebruik van de beschikbare services op onze website mogelijk te maken; (d) u ​​goederen verzenden die via onze website zijn gekocht; (e) diensten aan u te leveren die zijn aangeschaft via onze website; (f) verklaringen, facturen en betalingsherinneringen naar u te sturen en betalingen van u te innen; (g) u non-marketing commerciële communicatie sturen; (h) u e-mailmeldingen te sturen die u specifiek hebt aangevraagd; (i) u onze e-mailnieuwsbrief sturen, als u die hebt aangevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten of u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt); (j) u marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waarvan wij denken dat ze van belang kunnen zijn voor u, per post of, waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie te sturen (u kunt ons op elk moment informeren dat u geen marketingcommunicatie meer nodig heeft); (k) derde partijen te voorzien van statistische informatie over onze gebruikers (maar die derde partijen zullen geen individuele gebruiker kunnen identificeren met die informatie); (l) vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website af te handelen; (m) onze website te beveiligen en fraude te voorkomen; en (n) de naleving van de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website te controleren (inclusief het monitoren van privéberichten die via de persoonlijke messaging-service van onze website worden verzonden). 4.3 Als u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, zullen wij die informatie publiceren en op een andere manier gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent. 4.4 Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast met behulp van privacy-instellingen op de website. 4,5 We zullen de informatie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgeven voor hun marketingdoeleinden of die van een andere derde partij. 5. Openbaarmaking van persoonlijke informatie 5.1 We kunnen de persoonlijke informatie openbaar maken aan al onze medewerkers, kaderpersoneel, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit beleid genoemde doeleinden. 5.2 We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen), voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit beleid genoemde doeleinden. 5.3 We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven: br>(a) in de mate waarin we daartoe verplicht worden door de wet; (b) in verband met een lopende of toekomstige juridische procedure; (c) ter vaststelling, uitoefening en verdediging van onze wettelijke rechten (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen voor de doeleinden van fraudepreventie). (d) aan de koper (of potentiële koper) van elk bedrijf of activum dat we verkopen (of overwegen te verkopen); en (e) aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs menen dat deze van een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit de openbaarmaking van die persoonlijke informatie kan eisen wanneer, naar onze redelijke mening, dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen bevelen. 5.4 Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken. 6. Internationale gegevensoverdrachten 6.1 Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen aan elk van de landen waarin we actief zijn, zodat we de informatie in overeenstemming met deze kennisgeving kunnen gebruiken. 6.2 Persoonsgegevens mogen niet worden overgedragen naar een land of gebied buiten de Europese Unie, tenzij dat land of gebied zorgt voor een passend niveau van bescherming van de “rechten en vrijheden” van betrokkenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De overdracht van persoonsgegevens buiten de EU is verboden tenzij een of meer van de gespecificeerde waarborgen of uitzonderingen van toepassing zijn; Bindende bedrijfsvoorschriften Modelcontractbepalingen opgesteld 6.3 Persoonlijke informatie die u publiceert op onze website of indient voor publicatie op onze website, is mogelijk wereldwijd beschikbaar via internet. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen. 6.4 U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze paragraaf 6. 7. Bewaren van persoonlijke informatie 7.1 Deze paragraaf 7 licht ons opslagbeleid en onze opslagprocedure toe, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de opslag en de verwijdering van informatie. 7.2 Informatie die we verwerken voor enig doel of doelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen. 7.3 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze paragraaf 7, zullen we documenten met persoonsgegevens (inclusief elektronische documenten) bewaren: (a) in de mate waarin we daartoe verplicht worden door de wet; (b) als we van mening zijn dat de documenten van belang kunnen zijn voor alle lopende of toekomstige juridische procedures; en (c) ter vaststelling, uitoefening en verdediging van onze wettelijke rechten (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen voor de doeleinden van fraudepreventie). 8. Beveiliging van persoonlijke informatie 8.1 We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. 8.2 We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze (met een wachtwoord en firewall) beveiligde servers. 9. Wijzigingen 9.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. 9.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid. 10. Uw rechten 10.1 U kunt ons opdracht geven om u persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan: het leveren van passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren, die is gecertificeerd door een notaris of een bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres). 10.2 We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, inhouden voor zover toegestaan ​​door de wet. 10.3 U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke informatie niet voor marketingdoeleinden te verwerken. 10.4 In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. 11. Websites van derden 11.1 Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. 11.2 We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden. 12. Informatie bijwerken 12.1 Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt. 13 Registratie van gegevensbescherming 13.1 Wij zijn geregistreerd als gegevensbeheerder bij het Britse bureau voor informatiecommissaris. 14. Onze gegevens 14.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door [Partyrama]. 14.2 Wij zijn een eenmanszaak en ons BTW-nummer is 348460932 14.3 Onze hoofdzetel bevindt zich op Unit 2 Clarendon Drive, Milton Keynes, MK8 8DA 14.4 U kunt contact met ons opnemen: (a) per post, gebruikmakend van het postadres; (b) telefonisch, op [01908261280] (c) per e-mail, met behulp van [[email protected]]